Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-toetsing  aan minister Van Engelshoven (OCW) De brief bevat het advies van het adviescollege over het project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (DAB). Het advies gaat over de vernieuwing en het onderhoud van het softwaresysteem waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderwijsinstellingen bekostigt.

Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging (PDF | 6 pagina's | 172 kB)