Kamerbrief met reactie op BIT-advies over doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het ‘Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging, 27 september 2021’ van het Adviescollege ICT-toetsing. Het advies gaat over de vernieuwing en het onderhoud van het softwaresysteem waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) onderwijsinstellingen bekostigt. Zij stuurt het advies mee met de Tweede Kamerbrief.