Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs Voorstel van wet

Het wetsvoorstel gaat overwijziging van een aantal onderwijswetten. Onder andere over de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium.

Wet uitbreiding  bestuurlijk  instrumentarium  onderwijs Voorstel van wet (PDF | 62 pagina's | 791 kB)