Kamerbrief over IOB evaluatie over gender mainstreaming

Minister Knapen (BZ) en De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bieden het rapport 'Gender Mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs' aan.  In het rapport staat een overzicht van de behaalde resultaten van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid op het gebied van gender mainstreaming van de afgelopen vijf jaar.

Kamerbrief over IOB evaluatie over gender mainstreaming (PDF | 7 pagina's | 398 kB)