IOB rapport Gender Mainstreaming beleid

Rapport 'Gender Mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs' van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken over vrouwenrechten en gendergelijkheid. In het rapport staat een overzicht van de behaalde resultaten van het Nederlandse ontwikkelings-samenwerkingsbeleid op het gebied van gender mainstreaming van de afgelopen vijf jaar.

IOB rapport Gender Mainstreaming beleid (PDF | 89 pagina's | 658 kB)