Advies Raad van State wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

De Raad van State geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van een aantal onderwijswetten. Het wetsvoorstel gaat onder andere over de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium.