Antwoord op Kamervragen over het bericht dat mbo-instellingen ook na corona verder gaan met online onderwijs, tegen de wil van de Kamer

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen over het bericht dat mbo-instellingen ook na corona verder gaan met online onderwijs, tegen de wil van de Kamer. De vragen zijn gesteld door het lid Kwint (SP).