Uitkomsten groepsgrootte steekproef DUO 2020

Het document bevat de uitkomsten van de steekproef naar de groepsgrootte en de leerling-leraarratio (llr) in  het basisonderwijs op 3 december 2020. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft deze steekproef uitgevoerd.

Uitkomsten groepsgrootte steekproef DUO 2020 (PDF | 12 pagina's | 1 MB)