Kamerbrief over groepsgrootte en leerling-leraar ratio 2020


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de groepsgrootte en de leerling-leraarratio (llr) in  het basisonderwijs in 2020. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een steekproef voor de  groepsgrootte uitgevoerd. Daarnaast heeft DUO ook de cijfers over de leerling-leraarratio berekend.

Kamerbrief over groepsgrootte en leerling-leraar ratio 2020 (PDF | 6 pagina's | 875 kB)