Analyse alternatieven KDW voor generiek gebruik in het toetsingskader

Deze notitie brengt de alternatieven in beeld voor het gebruik van de Kritische DepositieWaarde (KDW) in het toetsingskader van de Wet Natuurbescherming.

Analyse alternatieven KDW voor generiek gebruik in het toetsingskader (PDF | 5 pagina's | 469 kB)