Antwoorden op Kamervragen over illegaal vangen van zwanen

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het illegaal vangen van zwanen. Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (PvdD) hebben de vragen gesteld.