Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang

Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeksrapporten over het gebruik van zelftesten voor COVID-19 in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen destaatssecretarisvan Sociale Zakenen Werkgelegenheid. Hij geeft daarbij een toelichting.

Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang (PDF | 2 pagina's | 189 kB)