Antwoorden op Kamervragen over bericht dat 58 Afghanen via Pakistan naar Nederland worden gehaald

Minister Knapen (BZ) geeft antwoord op vragen over het bericht dat 58 Afghanen via Pakistan naar Nederland worden gehaald. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.