Kamerbrief over verkenning procesinnovatie

Minister Blok informeert de Tweede Kamer over de verkenning naar een procesinnovatie-stimuleringsinstrument, met als voorwaarde toegankelijkheid voor het brede midden- en kleinbedrijf.