Vragen en antwoorden over Begroting 2022 Binnenlandse Zaken VII

Antwoorden op de schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegrotingen 2022 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Vragen en antwoorden over Begroting 2022 Binnenlandse Zaken VII (PDF | 108 pagina's | 1,2 MB)