Kamerbrief met aankondiging 11e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW

Minister Slob (Basis- en Voortgezet onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Eerste Kamer over de 11e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) voor 2021. De 11e ISB gaat over een tegemoetkoming voor ongeplaceerde (culturele) activiteiten (activiteiten zonder vaste zitplaats). De ISB doet een beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Kamerbrief met aankondiging 11e Incidentele Suppletoire Begroting 2021 OCW (PDF | 1 pagina | 180 kB)

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.