Definitief BIT-advies programma STAP -budget (002)

Brief van het het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan staatssecretaris Wiersma (SZW). De brief bevat het advies van het college over het budget voor het programma STAP. STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

Definitief BIT-advies programma STAP -budget (002) (PDF | 9 pagina's | 2,2 MB)