Kamerbrief hypotheeknormen 2022

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de jaarlijkse actualisering van de leennormen voor hypothecair krediet. Ook gaat de minister in op de motie-Jansen over de effecten van een verdere verlaging van de wegingsfactor voor studieschulden.

Kamerbrief hypotheeknormen 2022 (PDF | 3 pagina's | 166 kB)