Financiële situatie instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur


Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de financiële situatie bij het beheer en onderhoud en de vervanging en
renovatie (instandhouding) van Rijksinfrastructuur. Zij reageren daarmee ook op de motie van het Kamerlid Stoffer (SGP).