Kamerbrief over aanscherpen brandklasse gevels

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over aanscherping van de bouwregelgeving op het gebied van brandveiligheid van gevels.