Risico’s van gevels met brandklasse B

Adviesbureau DGMR heeft onderzocht of voor risicovolle situaties de huidige brandklasse-eis voor gevels van gebouwen toereikend is en doet in het rapport voorstellen voor aanpassing van de bouwregelgeving. Aanleiding van het onderzoek is de brand bij de Londense Grenfell Tower (2017) en de aanbevelingen hieromtrent van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB).