Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) reageert op het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (PDF | 62 pagina's | 604 kB)