Kamerbrief over stappenplan verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

Minister Visser (IenW) informeert de Tweede Kamer over het stappenplan verkeersveiligheid Rijks-N-wegen. Daarbij gaat zij in op het rapport 'Toekomstbestendige Mobiliteit'. Zij geeft hiermee invulling aan de motie van de Kamerleden Grinwis (CU) en Stoffer (SGP). Het rapport 'Middenrijrichtingscheiding op enkelbaans rijkswegen' met bijlagen stuurt zij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over stappenplan verkeersveiligheid Rijks-N-wegen (PDF | 6 pagina's | 371 kB)