Kamerbrief uitwerking motie Van Beukering opbrengst thematafelsessies inzake schulden, incasso's en deurwaarderij

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Van Beukering-Huijbregts (D66) en anderen. Hij doet dit mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De motie verzocht het kabinet om naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken en verbeteringen in kaart te brengen.

Kamerbrief uitwerking motie Van Beukering opbrengst thematafelsessies inzake schulden, incasso's en deurwaarderij (PDF | 5 pagina's | 200 kB)