Memorie van Toelichting coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal taken van de Minister van Justitie en Veiligheid (hierna: de Minister van JenV) op het terrein van de bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid en de daarmee gepaard gaande verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving.

Memorie van Toelichting coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (PDF | 27 pagina's | 302 kB)