Aanbiedingsbrief beantwoording vragen uitvoering motie Van Meenen en Tielen over definitie hoofdlijnen van de begroting

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen over haar brief van 7 april 2021 over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Van Meenen (D66) en Tielen (VVD). De motie ging over de definitie 'hoofdlijnen van de begroting' hoger onderwijs en studiefinanciering. Zij kreeg de vragen  van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief beantwoording vragen uitvoering motie Van Meenen en Tielen over definitie hoofdlijnen van de begroting (PDF | 1 pagina | 184 kB)