Beslisnota 1 Nota 26-2 Implementatie Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 Nota 26-2 Implementatie Richtlijn voorspelbare arbeidsvoorwaarden (PDF | 4 pagina's | 207 kB)