Kamerbrief met reactie op brief van Dominicus College over afdeling Monnikskap

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op de brief van de leerlingenraad en ouderraad van De Monnikskap. Zij uiten hun zorgen over het voortbestaan van dit onderdeel van het Dominicus College in Nijmegen. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer had verzocht om een reactie op deze brief.

Kamerbrief met reactie op  brief van Dominicus College over afdeling Monnikskap (PDF | 2 pagina's | 223 kB)