Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft antwoord op vragen over het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft deze vragen gesteld.