Kamerbrief over voortgang internationaal cultuurbeleid

Ministers Knapen (BZ) , De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Van Engelshoven (OCW) sturen de jaarlijkse rapportage over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over voortgang internationaal cultuurbeleid (PDF | 1 pagina | 56 kB)