Kamerbrief TK nahang Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Besluit tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten. De wijziging gaat over de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Zij doet dit mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Zij gaat daarbij in op de nahangprocedure.

Kamerbrief TK nahang Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (PDF | 1 pagina | 181 kB)