Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijkse stand van zaken toezeggingen aan Eerste Kamer

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen uit december 2020. De toezeggingen gaan over het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).