Kamerbrief stand van zaken regionale voedselstrategieën

Minister Schouten (LNV) deelt de stand van zaken van de inzet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het stimuleren van korte ketens en regionale voedselstrategieën met de Tweede Kamer.