Aanbiedingsbriebeantwoording vragen stand van zaken samenwerking onderwijs en zorg


Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbriebeantwoording vragen stand van zaken samenwerking onderwijs en zorg (PDF | 1 pagina | 184 kB)