Beantwoording vragen Onderwijs-Jeugdzorg

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Van Engelshoven (OCW) beantwoorden vragen over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem. Zij kregen de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer.

Beantwoording vragen Onderwijs-Jeugdzorg (PDF | 14 pagina's | 637 kB)