Kamerbrief over verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB herijking gemeentefonds

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met een reactie op het eindadvies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) over de herijking van het gemeentefonds. De inhoud van de reactie gaat in op hoe de fondsbeheerders met het advies van de ROB willen omgaan op weg naar en na de invoering van de nieuwe verdeling. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB herijking gemeentefonds (PDF | 1 pagina | 70 kB)