Kamerbrief over voortgang Omgevingswet - december 2021

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de gezamenlijke inzet van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en zijzelf richting een succesvolle invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet - december 2021 (PDF | 12 pagina's | 617 kB)