Kamerbrief over stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het statiegeldsysteem voor blikjes. Hij doet dit naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met het verpakkende bedrijfsleven van 14 december 2021.

Kamerbrief over stand van zaken statiegeldsysteem voor blikjes (PDF | 2 pagina's | 190 kB)


Bij de Kamerbrief zitten de volgende bijlagen:

  • een afschrift van de brief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV);
  • een plan van aanpak voor het inleveren van blikjes met statiegeld bij supermarkten.