Plan van aanpak toekomstbestendig statiegeldsysteem voor metalen drankverpakkingendrijfsleven

Het rapport bevat een plan van aanpak voor het inleveren van blikjes met statiegeld bij supermarkten. Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV) heeft dit plan ontwikkeld samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).