Advies RvS Besluit bekostiging WPO 2022

Advies van Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 2022).