Nader rapport Besluit bekostiging WPO 2022

Nader rapport van Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende voorschriften inzake de bekostiging van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (Besluit bekostiging WPO 2022).

Nader rapport Besluit bekostiging WPO 2022 (PDF | 2 pagina's | 189 kB)