Kamerbrief over toezegging registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

Minister Schouten (LNV) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de aanvullende vragen over import en export van vlees van ritueel onbedwelmd geslachte dieren. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer. Ook informeert zij de Eerste Kamer over het aantal onbedwelmd geslachte dieren per jaar en de hoeveelheid geëxporteerd ritueel onbedwelmd geslacht vlees (toezegging T01556) en over het recentelijk geëvalueerde Convenant ‘onbedwelmde slacht volgens religieuze riten’.

Kamerbrief over toezegging registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (PDF | 3 pagina's | 170 kB)