Beslisnota 1 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Beslisnota over vragen van het Kamerlid Van der Linde (VVD) en een brief aan de STAR, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars over automatische waardeoverdracht. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (PDF | 2 pagina's | 126 kB)