Memorie van toelichting bij 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022 vanwege extra uitgaven coronavirus

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van VWS voor het begrotingsjaar 2022. Aanvullende uitgaven die te maken hebben met de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) zijn hierin budgettair verwerkt. 

Memorie van toelichting bij 3e incidentele suppletoire begroting VWS 2022 vanwege extra uitgaven coronavirus (PDF | 7 pagina's | 630 kB)