Kamerbrief over aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over een aanvulling op het besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022. Volgens dit besluit hoeft voor het behalen van het diploma 1 vak (geen kernvak) niet mee te tellen. Het gaat om examens in het voortgezet onderwijs (vo), het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en de staatsexamens vo.

Kamerbrief over aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022 (PDF | 2 pagina's | 190 kB)