Kamerbrief over 3e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 OCW

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over de 3e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) 2022 voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij doen dit mede namens de staatssecretaris van OCW. De 3e ISB gaat over extra middelen voor de eindexamens en het steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19.

Kamerbrief over 3e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 OCW (PDF | 1 pagina | 183 kB)