Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-3

Bijlage bij de vergunningaanvraag van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor aanpassing van de afvalwaterinjectie op de locatie Rossum-Weerselo-3. De NAM heeft deze aanvraag inmiddels ingetrokken.

Beschrijving milieuneutrale verandering Waterinjectielocatie Rossum-Weerselo-3 (PDF | 10 pagina's | 550 kB)