Kamerbrief nadere uitleg verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet (wijzigingen fosfaatrechtenstelsel)

Minister Staghouwer (LNV) legt uit waarom het wenselijk is dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel houdende wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten snel in behandeling neemt nadat de Tweede Kamer akkoord is.

Kamerbrief nadere uitleg verzoek spoedige behandeling wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet (wijzigingen fosfaatrechtenstelsel) (PDF | 2 pagina's | 111 kB)