Kamerbrief TK Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de normering van de eindtoets in het basisonderwijs (primair onderwijs). De eindtoets meet het niveau van beheersing voor taal en rekenen.

Kamerbrief TK Normering eindtoetsen en referentieniveaus primair onderwijs (PDF | 3 pagina's | 232 kB)