Antwoorden op Kamervragen over bericht dat woningbouw te weinig rekening met klimaatverandering houdt

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Deltacommissaris: woningbouw houdt veel te weinig rekening met klimaatverandering'. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD)) heeft de vragen gesteld.